กลุ่มผู้ปลูกแคนตาลูป
นายวันดี ไชยสาร
ที่อยู่ 40 หมู่ 1 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทร :  06 0199963
กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งบ้านพระเพลิง
นางอัมรา กรดคีรี
ที่อยู่ 12 พระเพลิง หมู่ 1 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000
โทร :  08-7079-5147
ดูเพิ่มเติม คลิก
ขอประชาสัมพันธ์เกษตรกรทุกท่านให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อรองรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว โทร 0-3725-8042 และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง.  

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าฯ โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะครูนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย และชาวจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติที่มีโอกาสต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และแขกผู้มีเกียรติ ทุกท่านที่เดินทางมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร “สืบสานปณิธานเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร    คลิกรายละเอียด                  

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมเฏษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขตครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธาน พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดและผอ.ศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 5 ศูนย์ เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว คลิกรายละเอียด

ดูข่าวย้อนหลัง คลิก
   
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (16 พฤษภาคม 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 มีนาคม 2561)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าวเหมาโครงการ (22 มีนาคม 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตบรรจุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ (16 มีนาคม 2561)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาโครงการ (28 กุมภาพันธื 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตบรรจุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ (28 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (20 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาไถระเบิดดินดาน จำนวน 600 ไร่ (14 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (13 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (6 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 5 รายการ (31 มกราคม 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาไถระเบิดดินดาน จำนวน 600 ไร่ ฯ ( 29 มกราคม 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 24 มกราคม 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 24 มกราคม 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 18 มกราคม 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 18 มกราคม 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 18 มกราคม 2561)
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 18 มกราคม 2561)
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 18 มกราคม 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12 ธันวาคม 2560)
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ (28 มิถุนายน 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสิบสัมภาษณ์และปฏิบัติ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (28 มิถุนายน 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ (19 มิถุนายน 2560)
แบบฟอร์มใบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ (19 มิถุนายน 2560)
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (10 มีนาคม 2560)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถโดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (28 ตุลาคม 2559)
ข้อมูลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ( 3 กรกฎาคม 2560 )
แผนที่่แสดงความเหมาะสมการปลูกพืชในพื้นที่่
จดทะเบียนชาวไร่อ้อยและห้วหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ครั้งที่ 2 (ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก)
ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก
เพลี้ยไฟมะม่วง (ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม 2561)
ไรแดงมันสำปะหลัง (ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม 2561)

แผนที่ เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูก ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยง จ.สระแก้ว (ZONING)


นายประจักร์ ประสงค์สุข
เกษตรจังหวัดสระแก้ว


บทเพลง : จำขึ้นใจ


เมือง วัฒนานคร
โคงสูง วังสมบูรณ์
วังน้ำเย็น เขาฉกรรจ์
ตาพระยา อรัญประเทศ
คลองหาด  

ทะเบียนเกษตรกร
ฐานข้อมูลสถาบันเกษตกร
ปฏิทิินการส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
วิสาหกิจชุมชน
กสก
รต/รอ
E-Project
GAP
สายใยรักครอบครัว
ส่งข่าวขึ้นเว็บกรมฯ
อาสาสมัครเกษตร
ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ

SSNET กรมฯ
E-mail กรมฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์์กรมฯ
สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร
E-learning กรมฯ
ใบร้องรองการจ่ายเงินเดือน
ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
สศก. เขต 6 จ.ชลบุรี

สวนมะม่วงวงษ์นุกูล
นายวรเทพ  แก้ววงษ์นุกูล
กิจกรรมเด่น 
: มะม่วงส่งออก
ที่อยู่ 270  หมู่ที่ 1  ต.วังใหม่          อ.วังสมบูรณ์  จ.สระแก้ว 
โทร :  08-9930-7216
ดูเพิ่มเติม คลิก

ผู้เข้าชมเว็บไซต์
 

20/12/2013  
 

ตอบสอบถามความพึงพอใจ คลิก